Ogólnopolskie Centrum Profilaktyki Narządu Ruchu powstało w 1992 r.

 

 

   Rozwój wypoczynku audiowizualnego, siedzący tryb życia, brak ruchu, tempo życia i stres, praca i nauka online to czynniki, które wpłynęły na potrzebę stworzenia OCPNR. Jest to odpowiedź na brak świadomości społecznej dotyczącej zapobiegania skutkom braku ruchu, prawidłowej postawy, potrzeby integracji metod

i środków mających na celu poprawę jakości życia i zdrowia.

 

   Koszty związane z profilaktyką są nieporównywalnie niskie w stosunku do kosztów leczenia często przewlekłego i objawowego narządu ruchu oraz związanych z nim chorobami układowymi.

 

Brak świadomości osób dorosłych i dzieci przekłada się na coraz większy deficyt sprawności fizycznej, występowanie wad postawy, chorób postępujących a nawet układowych jak również na brak ruchu i złe stereotypy w życiu codziennym.

 

Celem OCPNR  jest edukacja w zakresie:

  • przywracania,
  • utrzymywania
  • adaptacji
  • poprawy sprawności
  • Zadnaia:
  • Dotarcie do jak największej grupy społecznej, poprzez::
  •  edukację
  •  specjalistyczne wykłady
  • warsztaty, eventy, szkolenia (Ergonomia Pracy, Gimnastyka), w różnym zakresie dostosowane do grup zawodowych i wiekowych ( online i stacjonarnych).
  • Prowadznenie Badań i zabiegów rehanilitacyjnych narządu ruchu.

 

Zachęcamy do propagowania celów i zadań mających poprawić sprawność fizyczną i zdrowie

w społeczeństwie.