Piotr Kejna

 

Wieloletni pracownik Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Obecnie pracownik Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, nauczyciel akademicki w Zakładzie Biomechaniki i Zaopatrzenia Protetyczno - Ortopedycznego. 

Wykładowca  Akademi Muzycznej w Łodzi i Gdańsku i Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi, twórca współczesnej Ergonomi Pracy.i ukierunkowanej Biomechaniki.i Nowoczesnej Ergonomii Funkcjonalnej.

Prowadzi ukierunkowaną biomechaniczną korekcję zniekształceń kręgosłupa u dzieci i młodzieży w Przychodni Zaoparezenia Oropedycznego w Łodzi 

Zajmuje się profilaktyką i rehabilitacją ruchową.

 

Piotr Kejna jest autorem programu „Zdrowy Kręgosłup", którego celem jest utrzymanie zdrowia oraz likwidowanie przyczyn wywołujących dolegliwości bólowe. Program ten wykorzystywany jest w leczeniu nieprawidłowości i urazów kręgosłupa oraz narządów ruchu pacjentów, jak również profilaktyce oraz ocenie zagrożeń dla układu kostnego człowieka spowodowanych nieprawidłowymi nawykami, warunkami pracy, nauki i wypoczynku. W ramach programu prowadzone są zajęcia terapii ruchowej, chiropraktyka oraz konsultacje i porady. Program skierowany jest zarówno do indywidualnych pacjentów jak i do grup ryzyka poddających się terapii profilaktycznej. Prowadzone są także konsultacje w zakresie ergonomii miejsca pracy i nauki.


Program "Zdrowy Kręgosłup", obejmujący nauczenie nawykowego zachowania właściwej postawy ciała podczas pracy i wypoczynku oraz uprawianie stałych ćwiczeń usprawniających, gwarantuje wszystkim zachowanie zdrowia i zmniejszenie ryzyka urazów spowodowanych wypadkami