PROCEDURY

W zależności od dolegliwości we wskazanym odcinku kręgosłupa Pacjent podlega odpowiedniej procedurze zwiększając efekt terapeutyczny zabiegu wykonanego przez Piotra Kejna oraz zapewnia ciągłość rehabilitacyjną. Nie można pracować tylko jedną metodą. Profilaktyka i korekcja polega na kompleksowym działaniu różnych metod terapeutycznych, indywidualnie dobranych dla każdego pacjenta. W celu utrwalenia osiągniętych efektów po każdej procedurze zalecana jest gimnastyka indywidualna lub grupowa w Klinice Leczenia Bólu.


NISKI KRĘGOSŁUP

 • McKenzie
 • Kaltenborn - Evjenth
 • PIR
 • Kinesiology Taping


OKRĄGŁE PLECY

 • McKenzie
 • Kaltenborn - Evjenth
 • PNF
 • Kinesiology Taping


WYSOKA SZYJA

 • Terapia kranio-sakralna
 • Masaż


RWA KULSZOWA

 • Terapia manualna
 • PIR
 • Masaż
 • Kinesiology Taping


NADPOBUDLIWOŚĆ

 • Terapia kranio-sakralna
 • Masaż
 • AKTIV
 • Gimnastyka w wodzie (w przygotowaniu)
 • Psycholog (w przygotowaniu)